Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)


خوش آمدید

sammy home
به وب سایت مرکزی مؤسسه سمی تیپیت خوش آمدید. اشتیاق ما جلال دادن به خداوند از طریق به وب سایت مرکزی مؤسسه سمی تیپیت خوش آمدید. اشتیاق ما جلال دادن به خداوند از طریق دسترسی به دنیا برای عیسی مسیح می باشد. در اینجا مطالبی برای افزایشاطلاعات شما موجود می باشد. همچنین شما می توانید با خواندن این مطالب ببینید که خداوند به چه صورت از اس.تی.ام (موسسه سمی تیپیت) در دور دنیا استفاده می کند. شما با خواندن این مطالب می توانید در زندگی مسیحیتان بیشتر رشد کنید. شما همچنین میتوانید از طریق گوش دادن و تماشای ویدیویی پیغام ها در زندگی مسیحیتان کمک بگیرید۔
از 7 مارچ برنامه های سمی تیپیت، سه شنبه ها در ساعت 7:30 بعد از ظهر از کانال 83 با فرکانس 42-12360 پخش می شوند. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر درباره پخش برنامه های سمی تیپیت از این کانال جدید لطفاً به وب سایت رجوع کنید۔