Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

هند- جمعیت بزرگ- واکنش بزرگ برای تمجید و احیا

شرکت خدماتی سمی تیپت نتیجه گیری کردند جلسات شاگردسازی ، کشیشان ، کنفرانس‌ها و اصول تربیت شاگردان را در شمال غربی پونجاب. سمی در جلسات شاگردسازی موعظه کرد و در کنفرانس کشیشان آموخت هنگامی که دیو تیپت رهبری و تربیت دانش آموزان را رهبری کرد از طریقه سازمان خدماتی خودش ، مفاهیم ابدی۔

IndiaCrowdجلسات کشیشان وسیع‌ترین و بزرگترین جلساتی بود که تیپت در آن منطقه تا به حال برقرار کرده بود. مردم واکنش بسیاری نشان میدادند در برابر پیامهای او در مورد پیروزی در زندگی‌ هر شب . جمعیت گسترش پیدا کردند شبانه و واکنش به پیامها نیز بیشتر شد . نزدیک به نیمی از کسانی‌ که در این جلسات بودند در شب نهایی واکنش و جواب دادند۔

تیپپت اشاره کرد که، " خداوند در حال انجام کاری فوق‌العاده در پنجاب است. مردم خیلی‌ باز هستند. آنها مشتاق انجیل هستند. بسیاری از سیک‌ها در پنجاب به مسیح ایمان آوردند. هیجان انگیز است که ببینیم خداوند در انجام کاری است." کشیش نزیر مسیح موافقت کرد با این بین که ،" مردم پنجاب گرسنه هستند برای شنیدن مژدهٔ خبر خوش عیسی مسیح. این مدت زمان برکت بزرگی‌ برای ما بوده است."۔

تیپت نه تنها جلسات شاگرد سازی را جمع‌آوری کرد، بلکه او همچنین کنفرانس کشیشان را هم رهبری کرد در منطقهٔ کویری در پنجاب با کشیشانی که معمولان فرصت شرکت کردن در کنفرانس رهبران را ندارند. بسیاری از این کشیشان نو ایمان هستند و از "جولی‌" سینگ یاد گرفته‌اند ، شخصی‌ که مترجم سمی تیپت بود. کشیشان شهادتهای خودشان را دادند در مورد کارهای عمیقی که روح خدا در زندگیشان انجام داده. کلیسا به صورت در حال رشد بوده- بعضی‌‌ها به عنوان تکثیر توصیف میکنند. بعضی‌ از کشیشان آمدن به کنفرانس برایشان قدم تازه‌ای در راه مسیح برداشتن بود ۔

تیپت همچنین با تعدادی از نو ایمانان ملاقات کرد که در سفرهای قبل او به پنجاب آنها ایمان آورده بودند. او گفت،" یکی‌ از بزرگترین لذتها این است که با نو ایمننی ملاقات می‌کنیم که در ایمان خود مانده اند و در مسیح قدم‌های جدید برمیدارند."۔

دیو تیپت همچنین در پنجاب خدمت کرد، پر کردن زندگی‌ دانش آموزان از چاندیقار. بیشتر از ۶۵ دانش آموز در کلاس‌های اصول تربیت در سمینار توسط مفاهیم ابدی حضور داشتند. ای سی‌ به عنوان همکار مؤسسهٔ س تی‌ ‌ام کار کرده اند برای رسانهٔ س تی‌ م در سراسر دنیا. جوانان در مورد کارهای عمیق خدا شهادت دادند۔

برای ادامه عکسها اینجا را کلیک کنید