Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

تاثیر مسیح در برزیل

سمی تیپت نتیجه گرفت که یکی‌ از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین خدمتها که داشتیم در برزیل انجام گرفت . صد‌ها نفر به پیغام سمی تیپت پاسخ دادند در کمک رسانی و بشارت در عرصه‌های ورزشی عمده در آناپولیس برزیل. کشیشان و رهبران مسیحی‌ به عنوانه کلیساهای پروتستان ‌انجیلی در کمک رسانی در این خدمت بسیار هیجان زده بودند . و مصادف بود با سالگرد ۱۰۴ سال شهر۔

Dave Speaksدرضمن کمک رسانی‌ ‌انجیلی تنها از طرف شرکت خدمتی سمی تیپت رهبری نمی‌شد. دیو تیپت نیز تعالیم مفاهیم جاویدن شاگردسازی را به سمینار در نزدیکی‌ پایتخت شهر گوییانیا به ارمغان گذاشت. دانش آموزان از کلیساهای مختلف شرکت کردند و فراهم کردن اتاق برای آنها بسیار کار دشواری بود. دیو تیپت آنها را رهبری کرد برای درک بیشتره متعال و عظیم بودن خداوند و به آنها مفهوم اصلی پیروه بودن چیست را ارائه داد۔

Tex Speakingسمی و تکس تیپت کشیشان و همسرانشان را در سمینار در مورد بیداری معنوی هدایت کردند. تکس تیپت بانوان را خدمت میکرد زمانی‌ که سمی با آقایان سخن میگفت. خداوند در قلبهای آنان در هر دو جلسه به صورت عجیبی‌ کار کرد۔

 

 

آموزش یک نسل جدید مبشر

سمی بخشی از رویای خود را با ساپورت کنندگان در مهمانی چهلمین سالگرد در ماه دسامبر به ارائه گذاشت. اولین میوهٔ رویای سمی فهماندن جنگ صلیبی به ۱۲ مبشر برزیلی در موعظهٔ بشارتی بود۔

سال گذشته خداوند یک رویای تازه به سازمان خدماتی سمی تیپت داد، رویایی برای بیشتر ساختن مبشرین. سمی تیپت بنیانگذار این سازمان گفت " رهبران مسیحی‌ لطفی‌ هستند از طرف خداوند برای ما در ملتهای مختلف استراتژیک از قبیل برزیل و هند. در حال حاضر آنها در حال رشد اقتصادی هستند. و همینطور در حال رشد معنوی و روحانی هستند. جنبش ‌انجیلی عظیمی‌ در این کشورها در حال رشد است۔

Evangelists in trainingماه گذشته مؤسسهٔ سمی تیپت برای اولین بر در برزیل کارهای بسیاری انجام داد. ۱۲ پیروی مسیح از سراسر کشور جمع شدند برای وقت گذاشتن با سمی تیپت برای بحث در مورد شخصیتها ، مهارها، و پیامهای بشارتی. مبشران زمانی‌ را صرف یاد گرفتن اصول تبلیغ مسیحیت کردند از سمی تیپت و بد در گروه‌های کوچیک تقسیم شدند برای باز کردن این موضوع و بحث در مورد این مبحث. و به آنها نیز زمان داده شده بود تا تمرین کنند۔

هر مبشر با خود عهد بست که به مدت ۳ سال با موسسه سمی تیپت خواهد بود. آنها جلسات هدایت مبشران را انجام خواهند داد. آنها دعا خواهند کرد و از خدا درخواست خواهند کرد که به هر مبشر ۳ شاگرد داده شود تا بتوانند مربیگری آنها را انجام دهند. تیپت گفت:" هنگامی که من یک پاستور شدم، در مورد چند برابر شدن قدرت روح یاد گرفتم. من دعا خواهم کرد که همین قدرت در این مبشران نیز جا بگیرد. ما در حال برنامه ریزی کردن این عمل نه تنها در برزیل بلکه در آفریقا و هند هم هستیم. من معتقدم که ما جایگاه ویژه‌ای در تکثیر این مؤسسهٔ خدمتی را داریم۔

یکی‌ از مبشرین در این گروه گفت:" خدا میداند که من بزرگترین تجربه را در زندگیم به دست آوردم با گوش دادن به پاستور سمی تیپت. خیلی‌ فوق‌العاده بود. من از خداوند برای وجود سمی تیپت تشکر می‌کنم که باعث شد چیزهایی‌ که در قلب خداوند است را در قلب خودم احساس کنم"۔

برای ادامه عکسها اینجا را کلیک کنید