Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

برخاست کشیشان هندی برای مسابقه زندگی‌

سممی تیپپت به تازگی دو کنفرانس شبانان را در ایالت تامیل نادو در هند انجام داد- نزدیک به ۲۰۰۰ شبان در این دو کنفرانس شرکت کردند و قدرت پیدا کردند که در میدان مسابقه‌ای که خداوند به آنها داده است بدوند- اولین کنفرانس در مادورای با ۵۰۰ نفر از شبانان و رهبران انجام می‌‌شد در حالیکه دومین کنفرانس در چنای با حضور ۱۳۰۰ رهبر انجام می‌‌شد۔

Sammy preaches شبانان مشتاقانه به پیغام تیپپت در مورد مسابقه گوش می‌دادند- یکی‌ از مترجمان گفت" من به سختی می‌تونم ترجمه کنم- من در خدمتم با مشکلاتی رو در رو شده‌ام- این پیغام بطور مخصوص برای من بود-" شبان دیگری گفت" این پیغامی بود که در اینجا احتیاج داشتیم"۔

شبانان مشتاقانه به پیغام تیپپت در مورد مسابقه گوش می‌دادند- یکی‌ از مترجمان گفت "من به سختی می‌تونم ترجمه کنم- من در خدمتم با مشکلاتی رو در رو شده‌ام- این پیغام بطور مخصوص برای من بود-" شبان دیگری گفت" این پیغامی بود که در اینجا احتیاج داشتیم"۔

Prayingتیپت گفت،"خداوند می‌خواد تا تحوّلی در تامیل نادو انجام دهد- این جایی‌ است که مسیحیت در هند آغاز شد - اولین انجیل را نیز توماس رسول به اینجا آورد-دعا می‌کنم که خداوند مردم نسل او را زنده نگاه دارد"۔

صدها شبان پاسخگو شدند به دعوت تیپپت در مورد" منتظر خدای خود باشید"تا قدرتتان تمدید و تجدید شود- بسیاری از آنها از جان و دل‌ از خدا خواستند تا روح القدس در عمق زندگی‌ ایشان کار کند- تیپپت گفت، "من ایمان دارم که هند یکی‌ از بزرگترین و قویترین کلیسا را در تاریخ خواهد داشت- مردم گرسنه اند- این جهان یکی‌ از وسیعترین نیرو در دنیا میشود و همچنین یکی‌ از بزرگترین دموکراسی رو در دنیا داراد-همهٔ این ویژگیها جهان را در مسیر روح خدا قرار میدهد۔