Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

شاگردسازی در خاور میانه

سممی تیپپت و باری سانت کلیر دست به دست هم دادن برای آموزش کارگران جوان از خاور میانه و رسیدن به شاگردان جوان در دو کشور متفاوت ۔ جلسات به دلیل تجدید و تغییر بزرگ انجام گرفته در یکی‌ از این کشورها میان جوانان اجرا شد۔

تیپپت در سالهای گذشته به بسیاری از خدمتکاران در این کشورها آموزش داده است۔ ولی‌ این بار برای اولین بار به طور خاص هدف اصلی‌ خدمتکارانه جوان بودند۔ باری سنت کلیر که بنیانگذار " خدمت رسیدن به مردم " است برای اولین بار با  س.ت.م  کار میکرد۔ سنت کلیر تا کنون در بسیاری از کشورها جوانان را آموزش داده است۔

تیپپت و سنت کلیر همراه هم یک هفته را با آموختن اصول رهبری صرف کردند۔سنت کلیر از طریقه رهبرانی که آورده بود توانست درسهایی در زمینهٔ متمرکز شدن عیسی به جوانان را به خوبی‌ تدریس کند۔تیپپت هم همچنین در مورد اصول رهبری تدیرس کرد و به رهبران گفت :"من ایمان دارم که خداوند می‌خواهد تحوّلی عظیم در کشور شما انجام دهد۔او می‌خواهد تا شراب تازه روح القدس را در میان جوانان جاری سازد۔ولی‌ باید مشک‌های شربها تازه باشند برای ریختن و پر کردن شرابهای تازه ۔من ایمان دارم که این خدمتکاران همان مشک‌های شراب تازه هستند "۔

پاسخهای قاطع نشانگر این بود که تداریس احتیاج به زمان بیشتری داشتند ۔ بسیاری گفتند: من با بر و آروزهٔ رسیدن به مردم جوان آمدم،اما نمی‌دانستم که چه کاری را باید انجام بدهم ۔الان یک برنامه‌ای را دارم که انجام خواهم داد۔

Praying بیشترین وقتشان صرف دعا با خدمتکاران جوان شد۔ بسیاری افراد که به دنبال خدا میروند از او طلبیدند که زندگیشان را خداوند احیا و تقویت کند و از خدا درخواست کردند که به آنها کمک کند تا خدمت خودشان را بر روی دعا تأسیس کنند۔ و همچنین آنها با تیم خود زمانی‌ را گذراندند برای مشورت و برنامه ریزی برای زمانی‌ که به خدمتشان در کشورشان باز میگردند۔

چندین نفر از رهبران جوان گفتند که تا به حال هرگز آموزش ندیده‌اند که به شیوهٔ ساده و روشن و واضح بتوانند شهادت خودشان را بیان کنند۔ هرچند در جلسات تمرینهای زیادی داشته اند۔ علاوه بر این آنها تصمیم گرفتند تا مژدهٔ انجیل را از طریقه شهادت‌های خود برسانند و به جوانهای خود نیز تعلیم دهند تا آنان هم همین کار را انجام دهند وقتی‌ به خانهٔ خود برمیگردند۔ برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند که این یکی‌ از بهترین کنفرانس‌هایی‌ بوده که آنها شرکت داشته‌اند۔خدمتکاران جوان حاضر بودند تا به کشورهای مربوطه برگردند و در انجا باعث به وجود آمدن نسلی جدید از شاگردان شوند۔

شاگردی و تجدید حیات - ایجاد یک تیم

سممی تیپپت و باری سنت کلیر همدیگر را برای تداریسی که دادند تحسین کردند۔ هنگامی که سنت کلیر به شرکت کنندگان یاد میداد که چگونه به "جوانان برسند و با آنان ارتباط برقرار کنند", تیپپت هم به آنان اصول دعا ،تقویت،و پاکی‌ را که یکی‌ از اصول "رسیدن و ارتباط برقرار کردن" بود را آموخت۔

Special Prayerکسانی‌ که شرکت کرده بودند یاد گرفتند  چطور این دو شخص توانستند که چنین خدمت موثری را برای جوانان بسازند۔ هر دو آموزش همدیگر را تحسین کردند۔ سنت کلیر در آخر هر جلسه دانش آموزان را تشویق کرد که زمان خود را برای" تاسیس یک تیم" بگذرانند۔ آنها با مثالها یاد دادند که چگونه به عنوانه یک تیم کار کنند همانطور که تیپت و او در هر جلسه مسئولیت یک خدمت را توضیح دادند۔

تیپپت یک عصر در یکی‌ از کلیساهای ارتدکس در پایتخت آن کشور جایی‌ که جلسات برگزار می‌‌شد موعظه‌ای کرد در مورد تمجید و تقویت ۔ در آخر جلسه واکنش عجیبی‌ بود

بسیاری از مردم تعهدهای زیادی دادند که به خداوند اجازه خواهند داد تا آنها را بیشتر مانند و شبیهه عیسی بسازد۔

تیپپت گفت : " ایمان دارم که خداوند نسلی جدید از جوانان را بلند می‌کند کسانی‌ را که قالب‌هایشان به دنبال خداوند هست۔ ما باید به آن جوانان کمک کنیم تا یاد بگیرند چگونه پیرو خدا باشند و به آنها قدرت بدهیم تا بتوانند به همسالان خود مژدهٔ انجیل را بدهند ۔ ما باید خدمتمان را گسترش دهیم۔ هیجان زده هستم به خاطره اینکه جایی‌ را در این کنفرانس گرفت "۔