Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

گریه قلب – آفریقای جنوبی

"امشب معجزه ای رخ داد. خداوند فیضش را به ما نشان داد. حال دعای من این است که خداوند جلالش را نیز به ما نشان دهد." در میدان شهر ورکستر واقع در آفریقای جنوبی، صدای سمی تیپیت که ملت را به بیداری روحانی دعوت می کرد شنیده می شد. در گزارش ها نوشته شده بود که صدای او از دو کیلومتری مرکز شهر به واضح شنیده می شد۔

معجره این بود که تا روز قبل باد و باران شدیدی می آمد. اما، وقتی تیپیت برای سخنرانی بلند شد باد و باران تمام شد و او توانست که در میدان مرکزی شهر بایستد و در مورد بیداری روحانی صحبت کند. روز بعد انگس بوچان شخص اصلی فیلم ایمان مانند سیب زمینی در بیرون در هوای خیلی خوب سخنرنی کرد. در روز یکشنبه، بعد از اینکه تیپیت و بوچان سخنرانی کردند باد و باران دوباره شروع شد۔

صدها نفر به پیام بوچان و تیپیت پاسخ دادند. تیپیت از 2 تواریخ فصل 7 آیه 1-14 گفت. او از انقلاب در رومانی یادآوری کرد. او گفت که چه طور مردم رومانی بیشتر از یک دهه دعا کردند تا خدا جوابشان را داد. مبشر آمریکایی با صدای خیلی قوی گفت: "در یک زمان الهی بادی از طرف خداوند روح بی خدایی را از کشور بیرون رهاند. خداوند رومانی خداوند آفریقای جنوبی نیز می باشد. خداوند رومانی خداوند آمریکا است. او همان که دیروز بوده، امروز و برای همیشه هست."۔

بوچان مردم را برای تعبه و ایمان در مسیح دعوت کرد. بوچان، کشاورزی از آفریقای جنوبی است که خداوند از او به طور فوق العاده برای این ملت استفاده کرده است. هفت سال پیش او کنفرانسی را به عنوان مردان عظیم افتتاح کرد. سال گذشته بیشتر از 150000 نفر در آن شرکت نمودند. سه هفته پیش، گفته شده بود که حدود 300000 تا 400000 مرد در مزرعه بوچان برای پرستش خداوند جمع شده بودند۔

جلسات در شهر ورکستر جزوی از کنفرانس ملی گریه قلب - آفریقای جنوبی بودند. جلسات در ورکستر برای جشن صد و پنجاهمین سالگرد بیداری روحانی که زیر نظر خدمت آقای اندرو موری بود، برگزار شد. در آپریل 1860 باد خداوند در ورکستر وزید. این همان میدانی بود که بوچان و تیپیت بشارت دادند۔

در جلسات سال 1860 دختر 15 ساله ای در نزد خدا دعا و گریه کرد. در حینی که او خداوند را پرستش می کرد، بادی در آنجا وزید و تمامی مردم شروع به گریه کردند. اندرو موری حس کرد که در جلسه هرج و مرج رخ داده و سعی کرد آن را به پایان برساند، اما نتوانست. شب دوم نیز همین اتفاق افتاد۔

اندرو موری دوباره تلاش به پایان رساندن هرج و مرج کرد، اما تنوانست. یک خانم آمریکایی به آقای موری گفت، "من تازه از آمریکا آمده ام، و در حال حاضر همین اتفاق نیز در آنجا افتاد. این از خداوند می باشد." پس آقای موری دریافت که این حرکت روح خداوند می باشد و شروع به رهبری این بیداری روحانی کرد۔

بسیاری از سخنرانان در این کنفرانس هفته گذشته از ملاقات خداوند در کنفرانس سال 1860 یادآوری کردند. برخی از سخنرانان کشیش هایی از کلیسای بزرگ مرلتا داچ ریفرمد واقع در پرتوریا بودند. از آفریقای جنوبی بنی مسترت، بعد از بوچان در میدان با جوانان صحبت کرد. همین طور، کشیشهای آمریکایی دیگر نیز در این کنفرانس سخنرانی نمودند. سخنرانان این هفته در جاهای مختلف دیگر نیز صحبت می کنند. سمی تیپیت شب یکشنبه در منتاگو سخنرانی کرد. بیداری روحانی سال 1860 در یک زمان در ورکستر و منتاگو رخ داد. بسیاری از مردم به پیام تیپیت پاسخ دادند و خیلی ها در آن بعد از ظهر یکشنبه در منتاگو زندگی شان را تسلیم مسیح کردند۔

انگس بوچان به مردم ورکستر در روز شنبه گفت، "بیداری روحانی اینجاست." او گفت که چه طور صدها هزاران نفر چند هفته پیش در مزرعه اش برای پرستش خداوند و خواستن شنیدن صدای او جمع شدند. به درستی که چیزی در آفریقای جنوبی رخ داده. گریه قلب – آفریقای جنوبی تا آخر این هفته در کلیسای مرلتا در پرتریا ادامه خواهد داشت. فرنکیس کر یکی از سخنرانان و کارگردان گریه قلب – آفریقای جنوبی، می گوید که او ایمان دارد خداوند کار خاصی در آفریقای جنوبی خواهد کرد. او منتظر دیدن بیداری روحانی در این سرزمین را دارد. او چندین سال است که به سوی به دست آوردن این بیداری روحانی تلاش کرده و حال آن را می بیند۔

ما از تمام دوستانمان در س.ت.م درخواست دعا برای جلسات این هفته و هفته آینده داریم. تیپیت، بوچان، کار و دیگران در شهر مرلتا و نواحی دیگر جوهنازبرگ / پرتریا سخنرانی خواهند کرد۔