Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

آغاز فیلمبرداری س. م. ت در مورد گریهٔ قلبها برای احیای هند

شرکت خدماتی سامی تیپپت هفتهٔ گذشته شروع به فیلمبرداری در مورد گریهٔ قلبها برای احیای هند در چند سری را کرد - این مجموعه سری تلوزیونی قرار شده که از ماههای " می و جون" در ‌چارچوب زمانی‌ آغاز شود- و امید داریم که میلیون‌ها هندی در ایالت تامیل نادو این مجموعه را مشاهده کنند- شرکت سامی تیپپت شروع به بحث در مورد پخش خبرهای خوب تلوزیون در ماه نوامبر ۲۰۱۰ کرد-

پخش برنامها بیشتر خواهد شد با آوردن پیامهایی از سخنرانان کنفرانس گریهٔ قلبها برای احیای هند -و همه در مرکز آموزشی بیلی گراهام به ارمغان خواهد آمد- شرکت سامی تیپپت پیشبینی‌ کرد که میلیونها مسیحی هندی برنامها را به صورت هفتگی تماشا خواهند کرد- اگر چه مسیحیان هند قادر به آمدن به مرکز آموزشی بیلی گراهام نیستند، اما آنها میتوانند در کنفرانس از طریقه تلویزیون شرکت کنند- سخنرانیها همه دوبله خواهد شد به زبان مادری بینندگان و شنوندگان-

شرکت سامی تیپپت کنفرانسهای قلب زنده -گریهٔ قلب را در چین در ماه نوامبر همین سال اجرا خواهد کرد- امیدوارم که سخنرانانی ( از جمله خودم ) از کنفرانس گریهٔ قلب داشته باشیم که بتوانند رهبران هند را خدمت کنند - سامی تیپپت همچنین در نظر دارد تا مباشرین را هم در کنفرانس داشته باشد آنها با قطار خواهند آمد با امید اینکه حداقل بتوانند در قسمت رویا‌ برای تجدید و تمدید شرکت کنند- بعد از نتیجه گرفتن از این کنفرانس دیو تیپپت و سامی تیپپت زمانی‌ را صرف آموزش مباشرین جوان خواهند کرد-

سامی تیپپت میزبان برنامه‌های هفتگی خواهد شد و در این برنامه به پیامهای مهم سخنرانان در مورد گریهٔ قلب بررسی خواهند کرد-سامی همچنان یک سری پیامها را در باره تقویت و تجدید شخصی‌ با نامه " مسابقه" را به ارمغان خواهد آورد- دیو تیپپت همچنان پیامی با نامه روح دنیوی را برای نسل جوان و جوانان نو ایمان خواهد آورد-و این عمل ماهی‌ یک مرتبه انجام خواهد گرفت-