Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

news

دعای رهبرها برای بیداری روحانی

کشیش ها و رهبران روحانی در مرکز آموزشی بیلی گراهام به نام کوو، برای هفتمین کنفرانس گریه قلب برای بیداری روحانی ، که به مدت ده سال اجرا می شود، جمع شدند. در عینی که این رهبران مسیحی حضور خدا را می طلبیدند، روح بیداری خدا آنجا را پر کرد. این گردهمایی با کنفرانس دعا و رهبری دیو باتس و دانیال هندرسون آغاز شد. دیو، رهبر مینیستری هاروست پریر و فرنشین یکی از گروهای ملی دعای آمریکا بود، در عینی که دانیال ريیس سراتجیک ریونال بود۔

سخنرانان کنفرانس گریه قلب ، مایکل کت، شبان کلیسای باپتیست شروود و مجری تولید فیلمهایی از قبیل فیسینگ ده جاینتز و فایر پروف. کت شبانان را تشویق و ترغیب برای ایستادگی با سختی های در خدمتشان نمود. بعد از ظهر فردا، دیوید براینت، رییس پرکلیم هپ، از بابت الوییت و جلال مسیح سخنرانی نمودند. او به مردم گفت که یک راه بیداری مسیحی کلاٌ امکان پذیر می باشد۔

گردهمایی روزهای سه شنبه جلسات اصلی کنفرانس بودند. ریچارد اعن رابرتس، رییس مینیستری بین المللی بیداری، شبانان را تشویق به بشارت کلام خدا کرد. او گفت؛"فقط از کلام یا در مورد کلام بشارت ندهید. بلکه کلام را بشارت دهید." او به رهبران مسیحی گفت که وقتی شبانی کلام خدا را بشارت می دهد این طور است که پیام او مانند یک "چکش" و "پر از آتش" می باشد۔

در صبح سه شنبه، الزا مییر از کلیسای بزرگ مرلتا در نزدیکی جونزبرگ، در آفریقای جنوبی، با زنان صحبت نمود. الزا گردهمایی های بزرگ به عنوان "به خداوند روی گردانید" برای خانمهای در آفریقای جنوبی هدایت می کند. بسیاری از خانمها از این کنفرانس تشویق شدند. خداوند قلبشان را لمس نمود. روز بعد یک جلسه دبگر برای خانمها توسط نانسی ومس برقرار شد. در این جلسه او همسران بسیاری از شبانان را مانند تکس تیپیت مصاحبه نمود۔

سمی تیپیت در آخرین عصر این کنفرانس سخنرانی کرد. او در مورد پیام گم شده در آمریکا سخن گفت، و این مبشر بین المللی, رهبران را برای "دویدن مسابقه با تحمل و ایستادگی" تشویق نمود. او شبانان را برای زنگی قدوس دعوت کرد و به آنان گفت که شکنجه ها را در آغوش بگیرند. او گفت، "ما با سختی هایی که می کشیم، بیشتر شبیه به مسیح می شویم. ما وقتی از دره تاریک مرگ عبور می کنیم مثل مسیح می شویم. ما بایستی به آغوش گرفتن سختی ها را یاد بگیریم"۔

حاضران در کنفرانس شهادت هایی از کاری که خدا در قلبشان کرد، داشتند. بعضی از این شهادت ها در زیر نوشته شده ۔۔۔

٭ 1- خداوند در زمینه نظم و ترتیب با من صحبت کرد. من بایستی نظم داشته باشم تا بتوانم وقت برای دعا کردن وپری حضور خدا را داشته باشم. نه اینکه کتاب مقدس را برای پیدا کردن موعظه بخوانم، بلکه برای ملاقات با مسیح۔
٭ 2- او به من ثابت کرده که می خواهد به کلیسا طرز دعا کردن با کلام خدا را آموزش دهم. کلام او قدرتمند و زنده می باشد۔
٭ 3- من که هستم که خداوند مرا با وارد شدن در حضور پر جلالش برکت داده و مرا از خودش پر نموده؟
٭ 4- او مرا اطمینان داده که در خدمتم تنها نیستم. او می خواهد چشمانم را به او بدوزم، و چیزهای دنیوی این روزه را که باعث نابودی من می شوند را نگاه نکنم۔
٭ 5- من محتاج به بیداری شخصی بودم. موضوع من گرسنگی و تشنگی بوده.بعد از سالهای زیاد، من قادر سکوت و صبر برای خداوند بودم۔
٭ 6- من تصمیم به اتمام مسابقه با قوت هستم. هر روزه خود را از طریق طعبه از گناه پاک می کنم. با منجی یکی می شوم و او را برای تغذیه روحانی می جویم. من از روح القدس التماس می کنم که به من میوه روح را که کنتر خود و نظم و ترتیب هست را بدهد۔
٭ 7- برای مدتی هست که به دلایل زیادی از خداوند احساس دوری می کنم۔ ولی از طریق مرد خدا که کلام خدا را سخن گفت من بیدار شده ام۔
٭ 8- خداوند به من بار تازه ای را داده و آن این است که در کلیسا یک فرهنگ جدید برای دعا بنا کنم و اینکه دعای خود را نیز عمیق تر کنم۔
٭ 9- او مرا به صمیمیت عمیق تری با خود صدا زده. او جان مرا تازه کرده و به من رویا و دید تازه ای در مورد خدمتم به من داده۔
٭ 10- خداوند مرا به رابطه ای تازه با خود دوباره فرا خوانده. او به من به واضحی نشان داده که بعد از مدتی خدمت، من بار را به دوش خود انداختم و سر خود راه را ادامه دادم و به همین دلیل زود از پا افتادم۔
٭ 11- من در حال حاضر شبان بین دو کلیسا هستم و در کشمکشی برای آمدن به کلیسا بودم به دلیل اینکه نمی توانستم درک کنم که چه طور اطلاعاتی را که به من داده می شد را کاربردی داشته باشم۔ بایستی اقرار کنم که من این دفعه خودخواه بودم۔ فقط برای من بود. من رهبری شدم۔ درک کردم۔ امیدوار شدم، دلداری به من داده شد، ایمان و دید و رویا به من داده شد۔
٭ 12- خداوند به من نشان داده که به بیداری شخصی، دعا و کلام خدا را خواندن بیشتر وقت بسپارم. به دلیل مطالبی که این هفته شنیدم، خدمتم دوباره متمرکز شده. من را به مسیح نزدیکتر کرده۔
٭ 13- این کنفرانس به من تایید کرده که خواسته قلبی ام این است که خادم خداوند شوم. من در بهار 2011 لیسانس در روانشناسی مسیحی ام را خواهم کسب کرد. خواست من این است که بتوانم خواستن "خداوند" را در دیگران به وجود بیاورم۔
٭ 14- او به من نشان داده که چه قدر بیشتر محتاج او و دعا کردن هستم. و همچنین اینکه باید بیشتر گروهمان را به تمرکز بیشتر به مسیح هدایت کنم۔
٭ 15- روش دعا کردن من احتیاج به کار دارد. با هدایت روح القدس امیدوارم که به جای اینکه "اول تصمیم بگیرم و بعد بپرسم"، "حال دعا کنم و بعد اطاعت"۔
٭ 16- او نشان داده که خدمت من خواست او هست با اینکه دلسردی و نا امیدی بوده. او می خواهد امین بمانم. و جواب دعای من را در مورد خدمت آینده ام داده است۔