Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Blog banner
22/02/2011 ~ 0 نظایر
من اساسا یک خیال پردازم-بسیاری از رویاهای من فقط یک رویا هستند -گاهی اوقات یک رویا از آسمان نازل میشود نه از ...
وبلاگ را جستجو کنید