Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Blog banner
18/10/2009 ~ 0 نظایر
"فقط انجام بده!" شعاری است برای یک کارخانه معروف کفش ورزشی، ولی بیشتر اوقات از یک شعار برای ورزشکارها بیشتر می ...
11/10/2009 ~ 0 نظایر
هفته پیش درایالت یوتاه، شهر سنت جرج در دو 400 و 800 متری هانتسمن ورد سینیور شرکت کردم. به من خیلی خوش گذشت و در عین ...
وبلاگ را جستجو کنید