Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Blog banner
11/10/2009 ~ 0 نظایر

هفته پیش درایالت یوتاه، شهر سنت جرج در دو 400 و 800 متری هانتسمن ورد سینیور شرکت کردم. به من خیلی خوش گذشت و در عین حال بسیاری در مورد زندگی و دویدن یاد گرفتم. یکی از درس های بزرگی که یاد گرفتم نتیجه دویدن نبود، اما قبل ار دویدن در مسابقه 400 متری بود. قسمت دوندگان بین 65 تا 69 ساله ردیفی از دوندگان ماهر بود. یکی از آنها دونده اول 400 متری در آن گروه سنی در کل آمریکا بود۔

با شوق در انتظار دیدن دو آن قهرمان 65 ساله بودم. دلشکسته هم نشدم. او با بهترین فرم از میان دوندگان ظاهر شد و بهترین 400 متر را دوید. فرم دویدن او بدون ایراد به نظر می رسید. سرعت دو او، او را از همه سر کرده بود. با شگفت انگیزی دو او را تماشا کردم. رکورد خودش را شکست۔


بیشتر بخوانید<<
Bookmark and Share
وبلاگ را جستجو کنید