Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Blog banner
14/04/2010 ~ 0 نظایر

دلیل اینکه چند وقتی است از دویدن من خبری نشنیده اید این است که چند هفته ای میشود که ندویدم. خیر، نه تنبلی کرده ام و نه از دویدن دست برداشته ام. حدود ده هفته گذشته به زانوی خود صدمه رساندم، و این باعث شده که نتوانم بدوم۔

اما، از دویدن به دید تجربه نزدیک شدم، مخصوصاً، یاد گرفتن اصول کتاب مقدسی درمورد زندگی روزمره مسیحی. شاید به خود فکر کنید، "چه می توانید از کتاب مقدس درباره زانوی آسیب رسیده یاد بگیری؟"۔

بسیار۔


بیشتر بخوانید<<
Bookmark and Share
15/11/2009 ~ 0 نظایر

من این هفته بلاگ حقایقی که از دویدن یاد گرفته ام، را نمی نویسم. ما تازه کنفرانس در کو را به اتمام رساندیم. من کلام زیر را برای تشویق آنانی که در کنفرانس بودند نوشتم. فکر می کنم از خواندن این برکت ببرید. لطفاً نقطه های زیر را بخوانید۔

کنفرانس گریه قلب برای بیداری روحانی به اتمام رسیده و خدا با ما ملاقات نمود. ما هم واقاً و هم روحاً تجربه ای در روی "بلندی کوه" داشتیم. حال که کوههای شمال کرولاینا را ترک کردیم، با واقعیت های زندگی در پستی و دره ها بایستی روبرو شویم. از جمله مشکلات در خدمت، مسیولیت ها و کارهای بسیاری نیزدر کلیسا هستند که منتظر ما میباشند۔


بیشتر بخوانید<<
Bookmark and Share
02/11/2009 ~ 0 نظایر

این جمعه اخیر از دویدن در بازی سالمندان ایالت تگزاس تجربه عالی را به دست آوردم. هوا مورد پسند بود. آفتابی، کمی بادی و حدود 68 درجه فارانهایت. تنها نگرانی ام این بود که در طی چند هفته اخیر دچار کمی آسم شده بودم۔

قبل از دویدن به دوستی گفتم، "من تمام سعی خود را می کنم." همین برخورد را نیز در خدمتم به کار برده ام. نقش من این است که بهترین خود را انجام دهم. بقیه در دست های خداوند می باشد. تا وقتی که من بهترین خود را انجام داده ام و به خداوند برای نتایج اعتماد کرده ام، چه تعداد زیادی مردم به پیام های من پاسخ می دهند، عالی است. و چه تعداد کم یا هیچ پاسخ دهند، آن نیز عالی می باشد۔


بیشتر بخوانید<<
Bookmark and Share
18/10/2009 ~ 0 نظایر

"فقط انجام بده!" شعاری است برای یک کارخانه معروف کفش ورزشی، ولی بیشتر اوقات از یک شعار برای ورزشکارها بیشتر می باشد. عضو مهمی از زندگی اش می شود. این را در لیبی در این هفته حقیقت دیدم. از موقعی که به این کشور رسیدیم هر روز باران می آمد (تا امروز) . این دویدن را در یک کشور جنگزده خیلی مشکل می کند۔

از یاد نبرید که اینجا جاهای زیادی برای دویدن ندارد. و وقتی هر روز باران می بارد و تو برنامه روزی فشرده ای داری، این کار برایت غیر امکان پذیر می شود. بنابراین، وقتی باران نبارید و من به هتلم برگشته بودم، می دانستم که بایستی بدوم. تنها جا برای این کار نیز در خیابان روبروی هتل بود۔


بیشتر بخوانید<<
Bookmark and Share
وبلاگ را جستجو کنید