Hide Button

موسسه سمی تیپیت موارد را به زبان های ذکر شده دارد

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Blog banner
مسابقهٔ دو ماراتن در بوستون -- هدیهای از خداو
20/04/2011 ~ 0 نظایر

‫ رایان هاال تنها آمریکایی هست که توانسته نیم ماراتن را به مدت کمتر از یک ساعت بدود-و این هفته، او به عنوانه یک آمریکایی به عنوانه سریعترین دونده به مدت ۲:۰۴:۵۸ در ماراتون شناخته شده است-شگفت انگیز است ۲۶.۲ مایل در کمتر از ۲ ساعت و ۵ دقیقه-که اگر حساب کنیم دویدن به مدت ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه در هر مایل برای بیشتر از ۲۶ مایل-اما یک چیز شگفتنگیز دیگری هم وجود دارد -- روش و حالتش هنگام دویدن -‬

‫ من با رایان مصاحبه داشتم در مورد کتاب خودم با اسم ، مسابقه-این درست بعد از دوندگی او در ماراتون بوستون سال گذشته بود-او به من گفت،" دعایی که میکنم هنگامی که برای دویدن آماده میشوم و هنگامی که آن لحظات سخت فرا میرسد این است که در حضور خداوند باشم-به دنبال راهی میگردم که با او بتوانم ارتباط داشته باشم چون در زمانهای سختم وقتی در حضور او هستم همیشه شاد میباشم-به نظر من بهترین راه برای یافتن شادی، بودن در حضور خدا و با او در ارتباط بودن است."‬

‫ رایان گفت که ماراتون بوستون روز دوشنبه مسابقهٔ باورنکردنی بود، چون او سریعتر از همه توانسته بود بدود-با این حال، او از شدت سرعت حتی نتوانسته بود که برنده مسابقه را ببیند چون خیلی دور شده بود-برنده مسابقه، از کنیا جفری موتایی توانست ۲۶.۲ مایل تندتر از هر انسان دیگر بدود مسافت ۲:۳:۲ ثانیهای را-پس از اتمام مسابقهٔ تاریخی موتایی گفت،"من این را به عنوان یک هدیه از خدا میدانم -و چیزی بیشتر از این برای گفتن ندارم-"‬

‫ موتایی و هاال هر دو اعتقاد دارند که هنر دوندگی هدیهای از طرف خداوند به ایشان است-از هاال پرسیدم که چرا میدود در مصاحبهٔ کتاب من-او گفت،" من احساس کردم که خداوند به من گفت که به تو هدیهای دادهام، و آن هدیه این است که کمک کنی به مردم و در زندگی آنها فرد مفیدی باشی-پس من این عمل را به انجام رساندم.و در نتیجه پر از شادی و پر از امید در زندگی شدم-"‬

‫ هاال و موتایی یک چیز مشترک داشتند-چیزی بیشتر از شکستن رکورد در روز دوشنبه-هر دو توانایهای خود را "هدیهای از طرف خدا" میدیدند-قهرمانان واقعی به این واقعیت پی بردند که توانایهای آنان هدیهای از طرف خدا میباشد و در اصل افتخار به ارمغان میاورد برای خداوند و جلالش-هاال و موتایی نه تنها در ماراتن قهرمان هستند بلکه در زندگی هم همانطور هستند-‬

Bookmark and Share
0 نظایر
نظر خود را بنویسید
نام:

*
ایمل شما:

وب سایت شما:

پیام:

لطفاً کد را در پایین عکس وارد نمایید

وبلاگ را جستجو کنید